Σε μια εποχή που βιώνουμε τα ολέθρια αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος και της αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας, το σχολείο μας σχεδιάζει συνεχώς δράσεις στα πλαίσια την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Το ερώτημα είναι πώς σε ένα αστικό περιβάλλον μπορούμε ως παιδαγωγοί να βοηθήσουμε να ξαναβρούν τα παιδιά το νήμα με τη φύση…

Υπάρχουν τριών ειδών προσεγγίσεις.
• Αυτή της Εκπαίδευσης γύρω από το περιβάλλον.
Ουσιαστικά σε αυτή την προσέγγιση το περιβάλλον συνιστά ένα αντικείμενο μάθησης.
• Αυτή της Εκπαίδευσης για το περιβάλλον.
Σε αυτή την προσέγγιση αναφερόμαστε σε αυτό, κυρίως μέσα από την έννοια του πολίτη και της ευθύνης, που έχουμε ως πολίτες απέναντι στην διασφάλιση της ποιότητας των φυσικών πόρων, μέσα από τη λελογισμένη διαχείρισή τους.
• Αυτή της Εκπαίδευσης από και μέσα στο περιβάλλον.
Σε αυτή την τρίτη προσέγγιση εστιάζουμε ουσιαστικά στη διάδραση των παιδιών με το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι η βιωματική, άμεση εμπειρία αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την μάθηση και τον αναστοχασμό.

Στο Rollino, θεωρούμε την τρίτη προσέγγιση την πιο κατάλληλη για την προσχολική ηλικία.
Γινόμαστε αγρότες, ελαιοπαραγωγοί, μάγειρες κ.λ.π.
Μέσα από αυτές τις εμπειρίες τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στη φύση μαθαίνοντας πολλά για το ζωικό βασίλειο, τη χλωρίδα και την πανίδα. Μαθαίνουν πώς καλλιεργούμε τη γη, πώς παράγεται η τροφή, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη ρύπανση κοκ.

Έτσι τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να οργώσουν, να φυτέψουν, να ποτίσουν, να παρατηρήσουν, να εξοικειωθούν με τα ζώα, να μαγειρέψουν, να γευτούν…

 

 

 

                             

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στην εκπαίδευση για την ‘Αειφόρο ανάπτυξη’ που στόχο της έχει την εισαγωγή μιας διαφορετικής οπτικής στο σημερινό σχολείο σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό. Ουσιαστικά τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν φυσικά φαινόμενα όπως ο κύκλος του νερού, όπου μέσα από τη βιωματική μάθηση κατανοούν τη σημασία που έχει το νερό για την επιβίωσή μας, ή άλλοτε μέσα από τη γνώση του πως παράγεται το προϊόν, όπως λ.χ. το θρεπτικό μέλι κατανοούν βαθύτερα τη σημασία που έχει η προστασία των μελισσών για τη συνολική επιβίωση του πλανήτη. Επεξεργάζονται ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες που έχουν η μόλυνση της ατμόσφαιρας και των θαλασσών, η καταστροφή των δασών στα οικοσυστήματα κ.ο.κ. Έτσι μέσα από την περιβαλλοντική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ασκούνται στο να αναγνωρίζουν την αξία της βιοποικιλότητας, της πολυπολιτισμικότητας, την ανάγκη για ανεκτικότητα και σεβασμό στην ετερότητα, τη διασφάλιση της ευημερίας όλων των ανθρώπων. Αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει για ένα βιώσιμο μέλλον να αναπτύξουμε όλες εκείνες τις αειφόρες πρακτικές για μια πιο ποιοτική ζωή.