Οι στιγμές μας 2018-05-29T15:35:33+00:00

Οι στιγμές μας

“If you carry your childhood with you, you never become older.”

Tom Stoppard

Τα παιδικά χρόνια τείνουν να σχηματοποιούν ανεξίτηλα την πορεία μας ως ενήλικες.
Όμως, ο πολύτιμος θησαυρός της θύμησης του παρελθόντος δεν αποτελείται μόνο από τη συρραφή εικόνων.
Τα ευτυχέστερα κομμάτια του παζλ απαιτούν σύνθεση και χρονική ακολουθία, καθώς και ενεργό ρόλο τόσο των γονέων και όσο
και των εκπαιδευτικών με τις ζωηρές περιγραφές των γεγονότων.

Για να γίνουν τα παιδιά ταξιδευτές στο χρόνο και να ανασύρουν στη μνήμη τους ένα κομμάτι της ιστορίας του εαυτού τους,
συμπληρώνουμε το φωτογραφικό υλικό με λόγο για να διευκολύνουμε τη διαδικασία ανάπλασης του ανάμνησης.


Η συνέχεια της αφήγησης ανήκει στα παιδιά.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.