Οι στιγμές μας

“If you carry your childhood with you, you never become older.”

Tom Stoppard

Τα παιδικά χρόνια τείνουν να σχηματοποιούν ανεξίτηλα την πορεία μας ως ενήλικες.
Όμως, ο πολύτιμος θησαυρός της θύμησης του παρελθόντος δεν αποτελείται μόνο από τη συρραφή εικόνων.
Τα ευτυχέστερα κομμάτια του παζλ απαιτούν σύνθεση και χρονική ακολουθία, καθώς και ενεργό ρόλο τόσο των γονέων και όσο
και των εκπαιδευτικών με τις ζωηρές περιγραφές των γεγονότων.

Για να γίνουν τα παιδιά ταξιδευτές στο χρόνο και να ανασύρουν στη μνήμη τους ένα κομμάτι της ιστορίας του εαυτού τους,
συμπληρώνουμε το φωτογραφικό υλικό με λόγο για να διευκολύνουμε τη διαδικασία ανάπλασης του ανάμνησης.


Η συνέχεια της αφήγησης ανήκει στα παιδιά.