Στόχος του αθλητισμού σε αυτές τις ηλικίες είναι η ολόπλευρη κινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι κινητικές δραστηριότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος συνολικά και στην κατάκτηση των αδρών και των λεπτών κινήσεων.

         

Κάθε κατάκτηση μιας καινούργιας κίνησης δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά και ενισχύει θετικά τον ψυχισμό τους.