Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, ανά μικρές ομάδες, να έρχονται τα παιδιά στη σχολική βιβλιοθήκη και να επιλέγουν ελεύθερα όποιο βιβλίο επιθυμούν!

    Τα παιδιά χάρηκαν πολύ να ξεφυλλίζουν τα βιβλία ελεύθερα!

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ.