Μέσα από στοχευμένες δράσεις, τα παιδιά καλλιεργούνται και αναπτύσσουν ένα πλήθος δεξιοτήτων, που συνδέονται με πάρα πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, εικαστικά, θέατρο, φιλαναγνωσία). Ταυτόχρονα καλλιεργούν την αγάπη και τον σεβασμό για την πολιτιστική μας κληρονομιά.