Σήμερα παρέλασαν τα παιδιά μας με την παραδοσιακή φορεσιά της Θράκης.