Είπαν για εμάς

Τα λόγια και τα συναισθήματα όσων μας εμπιστεύτηκαν, οι έπαινοι και οι προτροπές, αποτελούν αδιάψευστοι μάρτυρες της δουλειά μας
και σχηματίζουν χαμόγελο βαθιάς ικανοποίησης στο πρόσωπο.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και την υποστήριξη στον κοινό σκοπό:
Την ουσιαστική στήριξη των παιδιών στα πρώτα μαθητικά τους βήματα.