Είπαν για εμάς 2018-05-29T16:36:19+00:00

Είπαν για εμάς

Τα λόγια και τα συναισθήματα όσων μας εμπιστεύτηκαν, οι έπαινοι και οι προτροπές, αποτελούν αδιάψευστοι μάρτυρες της δουλειά μας
και σχηματίζουν χαμόγελο βαθιάς ικανοποίησης στο πρόσωπο.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και την υποστήριξη στον κοινό σκοπό:
Την ουσιαστική στήριξη των παιδιών στα πρώτα μαθητικά τους βήματα.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.