Αρθρογραφία 2018-05-29T16:44:01+00:00

Αρθρογραφία

“Δεν είναι τι ξέρεις να κάνεις, αλλά να κάνεις όσα ξέρεις.”

Anthoni Robbins

Ο συντομότερος δρόμος για την κατανόηση του άλλου είναι η επικοινωνία. Επειδή στόχος μας είναι το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται να αποτελεί μέλημα συνολικής και συντονισμένης προσπάθειας όλων μας, φροντίζουμε να τροφοδοτούμε την ιστοσελίδα του Rollino, με πολλά και χρήσιμα άρθρα και συμβουλές.

Η στήλη αυτή, ως επιπλέον δίαυλος επικοινωνίας, θα έχει περιοδικότητα, σταθερότητα και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, για θέματα που άπτονται της οικογένειας και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οι συνεργάτες – αρθρογράφοι, με την επιστημονική κατάρτιση που διαθέτουν, θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρήσιμης πληροφόρησης.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.